Добре дошли в страницата, посветена на Европейската Велосипедна мрежа - Евровело. През територията на България преминават два от маршрутите от мрежата Евровело - Маршрут #6 и Маршрут #13. Моля изберете подстраниците, за да разгледате информация за тези маршрути и възможностите за туризъм по тях.
Eurovelo 6 Eurovelo 13